Bestuur

Het bestuur van Stichting Fonds de Gavere bestaat altijd uit tenminste vijf leden. Zij worden gekozen op basis van ervaring en deskundigheid op het gebied van gezondheidszorg, financiën en juridische zaken. 

Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur voor een zittingsperiode van vier jaren en kan maximaal twee keer herbenoemd worden. Invulling van een vacature gebeurt door het bestuur zelf. De functies van secretaris en penningmeester mogen eventueel door één persoon ingevuld worden. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het huidige bestuur:

Dhr. W.J. van der Kam, voorzitter
Dhr. O. Dijksma, penningmeester
Dhr. J.J. Bakker, lid
Mevr. S. Iest-Onrust, lid
Mevr. K. Rademakers, lid
Dhr. A. Amsterdam, lid
Dhr. R.J. van Heijningen, lid