Zo komt u in aanmerking

Fonds de Gavere ondersteunt projecten die het welzijn van inwoners van Friesland bevorderen. Speciale aandacht krijgen projecten die de eerstelijnsgezondheidszorg, de bestrijding van tuberculose of de thuis- of thuisvervangende situatie verbeteren. 

Aanvullende voorwaarden:

  • Uw project komt ten goede aan meerdere inwoners van Friesland
  • Uw organisatie is of valt onder een rechtspersoon en is ingeschreven bij de KVK
  • Uw organisatie heeft bij voorkeur een ANBI-beschikking
  • De bijdrage mag niet ten goede komen aan de exploitatie van uw organisatie
  • Uw project heeft niet eerder een financiële bijdrage van ons ontvangen
  • Uw aanvraag dient door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie gedaan te worden, bijvoorbeeld de voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur

Praktische voorwaarden

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, dan kunt u als rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie de aanvraag indienen. Dit kan digitaal via de knop hieronder. 

Zorg dat uw aanvraag volledig is en onderstaande bijlagen bevat: 

  • Een uitgebreide projectomschrijving (gevraagde bedrag, doelgroep, doelstelling, begroting, overige aangeschreven fondsen)
  • Een kopie van de ANBI-beschikking
  • Een kopie van de KVK-inschrijving 

Na ontvangst krijgt u een bevestiging per e-mail en wordt uw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het bestuur vergadert drie keer per jaar.

Start aanvraag

Voldoet uw project aan de voorwaarden? 

Doe een aanvraag bij
Fonds de Gavere

Beoordeling

Het bestuur toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan bepaalt het de hoogte van het toe te kennen bedrag. Dit bedrag kan dus afwijken van het gevraagde bedrag. Zowel bij een toe- als afwijzing wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Heeft u vragen over de toekenning of afwijzing, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Uitbetaling

U ontvangt een brief met de details van uw toewijzing en de benodigde acties van uw kant om het bedrag gestort te krijgen. Zo dient u een factuur, voorzien van een specificatie en een rekeningnummer naar het secretariaat te sturen, evenals een ingevuld en ondertekend AVG-formulier. Na goedkeuring van onze penningmeester ontvangt u het bedrag op het aangegeven rekeningnummer.

Vragen?

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de procedure, voorwaarden of een toe- of afwijzing? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

Secretariaat Stichting Fonds de Gavere
info@fondsdegavere.nl