Uitbetaling

U ontvangt een brief met de details van uw toewijzing en de benodigde acties van uw kant om het bedrag gestort te krijgen. Zo dient u een factuur, voorzien van een specificatie en een rekeningnummer naar het secretariaat te sturen, evenals een ingevuld en ondertekend AVG-formulier. Na goedkeuring van onze penningmeester ontvangt u het bedrag op het aangegeven rekeningnummer.