Praktische voorwaarden

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, dan kunt u als rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie de aanvraag indienen. Dit kan digitaal via de knop hieronder. 

Zorg dat uw aanvraag volledig is en onderstaande bijlagen bevat: 

  • Een uitgebreide projectomschrijving (gevraagde bedrag, doelgroep, doelstelling, begroting, overige aangeschreven fondsen)
  • Een kopie van de ANBI-beschikking
  • Een kopie van de KVK-inschrijving 

Na ontvangst krijgt u een bevestiging per e-mail en wordt uw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het bestuur vergadert drie keer per jaar.