Beoordeling

Het bestuur toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan bepaalt het de hoogte van het toe te kennen bedrag. Dit bedrag kan dus afwijken van het gevraagde bedrag. Zowel bij een toe- als afwijzing wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Heeft u vragen over de toekenning of afwijzing, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.